Praktijkinformatie

Informatie Paramedisch Centrum Koog-Zaandijk

VK8Q1530In de praktijk worden volwassenen en kinderen behandeld met een probleem op het gebied van het bewegend functioneren.
Na het maken van een ( telefonische) afspraak ontvangt u informatie over de gang van zaken in onze praktijk.
Bij de 1e afspraak wordt er een intake gemaakt en uw gegevens genoteerd: u dient uw verzekeringspas en identiteitsbewijs mee te nemen.

Fysiotherapie zit niet meer in het basispakket. Indien u een aanvullende verzekering heeft wordt de fysiotherapie vergoed door de zorgverzekeraar. Hoeveel behandelingen u mag hebben is afhankelijk van uw aanvullende pakket en per verzekeraar verschillend. Deze praktijk heeft een contract met de meeste verzekeraars.

Indien u van verzekeraar verandert, dient u dit direct aan ons te melden.

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar ingediend.
Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekeningen.
De tarieven hangen ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Afmelden: Als u onverhoopt verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur van te voren mee te delen, eventueel via de voice-mail.
Als u niet of niet tijdig afzegt worden de kosten bij u in rekening gebracht.
U kunt deze kosten niet declareren bij uw verzekeraar.

Klachtenregeling

Er bestaat een klachtenregeling opgesteld door de KNGF. Wij zijn ingeschreven in het register voor klachtenbehandeling sinds 2001.
De klachtenprocedure is beschreven in de folder “Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut?”
Deze folders liggen in de wachtruimte van de praktijk. In alle gevallen kunt u met uw klacht het eerst terecht bij uw fysiotherapeut

Kwaliteit

Aan het eind van de fysiotherapeutische behandeling wordt u in het kader van de kwaliteitsbeheersing gevraagd mee te doen aan een anonieme enquête over de praktijk en de fysiotherapeutische begeleiding die u heeft gehad. Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan meewerkt.

Privacy en patiëntrecht

Meer informatie over patiëntrecht en WGBO